Pomáháme lidem zůstat nahoře.

MUDr. Mgr. Marek Pérez, Ph.D, MBA

Získal univerzitní vzdělání v oborech medicína, psychologie a filologie románských jazyků. V roce 2006 obhájil doktorské studium neurověd na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové na téma neurokognitivní deficit schizofrenie. Osm let pracoval v Psychiatrické léčebně v Opavě. V roce 2001 založil psychiatrické oddělení Nemocnice s poliklinikou v Havířově, které vedl do roku 2014. Od roku 2001 provozuje privátní psychiatrickou praxi v Havířově a od roku 2014 také v budově EUC kliniky v Porubě. Je autorem několika desítek odborných publikací a zhruba stovky přednášek. Jako hlavní výzkumník se podílel na provádění několika desítek klinických studií. Absolvoval psychoterapeutický výcvik SUR. Dokončil studium managementu na Cambridge Business School. Je členem správní rady společnosti Renarkon o.p.s. a jednatelem společnosti MP Meditrine s.r.o. Jeho hlavní pracovní náplní je v současné době přímé, osobní poskytování ambulantních psychiatrických služeb.

MUDr. Petra Schmiedová

V roce 2010 promovala na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po promoci začala pracovat na Psychiatrickém oddělení NsP Havířov. Dokončila psychoterapeutický výcvik SUR. V současnosti působí částečným úvazkem v Psychiatrické nemocnici v Opavě a v ordinaci MPMeditrine s.r.o. v budově EUC kliniky v Porubě.

MUDr.Karin Cieslarová

Karin Cieslarová promovala v roce 2021 na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Své první lékařské pracovní zkušenosti získala v Psychiatrické nemocnici Opava, kde pracuje od roku 2022 na plný úvazek dodnes. Pro MPMeditrine s.r.o. pracuje v úterý odpoledne v ordinaci v budově EUC kliniky v Porubě. V současné době podstupuje výcvik koučování u doc. Bahbouha, který je uznávaným odborníkem v této metodě osobního rozvoje. V budoucnu má v plánu absolvovat i psychoterapeutický výcvik, aby rozšířila své kompetence a nabídku služeb. Kromě své lékařské kariéry je Karin Cieslarová také několikanásobnou mistryní světa v záznamu a zpracovávání textů.

MUDr.Jan Gardáš

Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, kde promoval v roce 2021. Od té doby pracuje v Psychiatrické nemocnici v Opavě a nyní také v psychiatrické ambulanci MPMeditrine s.r.o. ve středy odpoledne v budově EUC kliniky v Porubě. V dubnu 2024 úspěšně absolvoval zkoušku z psychiatrického kmene, plánuje podstoupit psychoterapeutický výcvik a dál se vzdělávat v oboru.

Kontaktní údaje

MEDITRINE


psychiatrické ordinace
Ostrava, Havířov

MUDr. Mgr. Marek Pérez, Ph.D, MBA, Ostrava, Havířov,
volat pondělí - pátek 8:30 - 12:00 na tel: 606 771 701

MUDr. Petra Schmiedová, Poruba EUC klinika,
volat ve čtvrtek 8:30 - 12:00 , 13.30 - 15.30 na tel. 776 816 988

MUDr. Karin Cieslarová, Poruba EUC klinika,
volat v úterý 13.30 - 15.30 na tel. 597437942, 736667688

MUDr.Jan Gardáš, Poruba EUC klinika,
volat ve středu 13:30-15.30 na tel. 597437942,
Email: jan.gardas8@gmail.com