Pomáháme lidem zůstat nahoře.

MUDr. Mgr. Marek Pérez, Ph.D, MBA

Získal univerzitní vzdělání v oborech medicína, psychologie a filologie románských jazyků. V roce 2006 obhájil doktorské studium neurověd na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové na téma neurokognitivní deficit schizofrenie. Osm let pracoval v Psychiatrické léčebně v Opavě. V roce 2001 založil psychiatrické oddělení Nemocnice s poliklinikou v Havířově, které vedl do roku 2014. Od roku 2001 provozuje privátní psychiatrickou praxi v Havířově. Je autorem několika desítek odborných publikací a zhruba stovky přednášek. Jako hlavní výzkumník se podílel na provádění dvou desítek klinických studií. V posledních letech pokračuje v psychoterapeutickém výcviku SUR. Dokončil studium managementu na Cambridge Business School. Je předsedou správní rady společnosti Renarkon o.p.s. a jednatelem společnosti MP Meditrine s.r.o. Jeho hlavní pracovní náplní je v současné době přímé, osobní poskytování ambulantních psychiatrických služeb, soudně znalecká činnost, provádění klinických studií a řízení rozvoje společnosti MP Meditrine s.r.o. provozující psychiatrické ordinace v Havířově a od ledna 2015 také v Ostravě.

MUDr. Kateřina Bakhtary

V roce 1996 promovala na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Martině. V letech 2002 – 2003 pracovala jako lékařka v Psychiatrické léčebně Opava, v letech 2009 –2015 jako lékařka psychiatrického oddělení a psychiatrické ambulance NsP Havířov, p.o. Absolvovala tříleté studium na Pražské psychoterapeutické fakultě, které ukončila v roce 2006 obhajobou závěrečné práce na téma Psychoterapie jako součást péče o seniory. V roce 2014 získala specializovanou způsobilost v oboru psychiatrie. Od roku 2013 je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Transformační systemické terapii podle Virginie Satirové (MOVISA V.). Spolupracuje formou psychoterapeutických konzultací a poradenství se sdružením Anabell, poskytujícím služby klientům s poruchami příjmu potravy. Zabývá se rovněž problematikou péče o osoby s poruchami autistického spektra, zejména Aspergerovým syndromem. Od roku 2015 pracuje jako lékařka psychiatrických ambulancí v Havířově a v Ostravě ve společnosti MP Meditrine s.r.o.

MUDr. Petra Schmiedová

V roce 2010 promovala na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po promoci začala pracovat na Psychiatrickém oddělení NsP Havířov. V současné době je na mateřské dovolené a částečným úvazkem působí ve společnosti MP Meditrine s.r.o. Pokračuje v postgraduálním doktorském studiu na Psychiatrické klinice LF UP v Olomouci. Čtvrtým rokem pokračuje v psychoterapeutickém výcviku SUR. Účastní se výzkumného projektu ITAREPS (telemonitoring pacientů léčených se schizofrenií), klinických studií zabývajících se léčbou pacientů s bipolární poruchou a schizofrenií. Vyučuje psychiatrii na vyšší odborné zdravotnické škole v Ostravě a přednáší na téma léčby schizofrenních pacientů depotními antipsychotiky.

Kontaktní údaje

MEDITRINE


psychiatrické ordinace
Ostrava, Havířov

MUDr. Mgr. Marek Pérez, Ph.D, MBA, Ostrava, Havířov,
volat úterý-pátek 8:30 - 12:00 na tel: 606 771 701

MUDr.Kateřina Bakhtary, Ostrava, Havířov,
volat v úterý a ve středu 8:30 - 12:00 na tel. 775 790 203

MUDr. Petra Schmiedová, Havířov,
volat v úterý 8:30 - 12:00 na tel. 776 816 988