Pomáháme lidem zůstat nahoře.

MUDr. Mgr. Marek Pérez, Ph.D, MBA

Získal univerzitní vzdělání v oborech medicína, psychologie a filologie románských jazyků. V roce 2006 obhájil doktorské studium neurověd na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové na téma neurokognitivní deficit schizofrenie. Osm let pracoval v Psychiatrické léčebně v Opavě. V roce 2001 založil psychiatrické oddělení Nemocnice s poliklinikou v Havířově, které vedl do roku 2014. Od roku 2001 provozuje privátní psychiatrickou praxi v Havířově a od roku 2014 v Porubě. Je autorem několika desítek odborných publikací a zhruba stovky přednášek. Jako hlavní výzkumník se podílel na provádění několika desítek klinických studií. Absolvoval psychoterapeutický výcvik SUR. Dokončil studium managementu na Cambridge Business School. Je členem správní rady společnosti Renarkon o.p.s. a jednatelem společnosti MP Meditrine s.r.o. Jeho hlavní pracovní náplní je v současné době přímé, osobní poskytování ambulantních psychiatrických služeb.

MUDr. Petra Schmiedová

V roce 2010 promovala na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po promoci začala pracovat na Psychiatrickém oddělení NsP Havířov. Dokončila psychoterapeutický výcvik SUR. V současnosti působí částečným úvazkem v Psychiatrické nemocnici v Opavě a porubské ordinaci MPMeditrine s.r.o. v budově EUC kliniky.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/www/meditrine.cz/www.meditrine.cz/wp-content/themes/meditrine/front-page.php on line 178

Kontaktní údaje

MEDITRINE


psychiatrické ordinace
Ostrava, Havířov

MUDr. Mgr. Marek Pérez, Ph.D, MBA, Ostrava, Havířov,
volat pondělí - pátek 8:30 - 12:00 na tel: 606 771 701

MUDr. Petra Schmiedová, Poruba EUC klinika,
volat ve čtvrtek 8:30 - 12:00 , 13.30 - 15.30 na tel. 776 816 988

MUDr. Karin Cieslarová, Poruba EUC klinika,
volat v úterý 13.30 - 15.30 na tel. 597437942