Pomáháme lidem zůstat nahoře.

MUDr. Mgr. Marek Pérez, Ph.D, MBA

Získal univerzitní vzdělání v oborech medicína, psychologie a filologie románských jazyků. V roce 2006 obhájil doktorské studium neurověd na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové na téma neurokognitivní deficit schizofrenie. Osm let pracoval v Psychiatrické léčebně v Opavě. V roce 2001 založil psychiatrické oddělení Nemocnice s poliklinikou v Havířově, které vedl do roku 2014. Od roku 2001 provozuje privátní psychiatrickou praxi v Havířově. Je autorem několika desítek odborných publikací a zhruba stovky přednášek. Jako hlavní výzkumník se podílel na provádění dvou desítek klinických studií. V posledních letech pokračuje v psychoterapeutickém výcviku SUR. Dokončil studium managementu na Cambridge Business School. Je předsedou správní rady společnosti Renarkon o.p.s. a jednatelem společnosti MP Meditrine s.r.o. Jeho hlavní pracovní náplní je v současné době přímé, osobní poskytování ambulantních psychiatrických služeb, soudně znalecká činnost, provádění klinických studií a řízení rozvoje společnosti MP Meditrine s.r.o. provozující psychiatrické ordinace v Havířově a od ledna 2015 také v Ostravě.

MUDr. Petra Schmiedová

V roce 2010 promovala na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po promoci začala pracovat na Psychiatrickém oddělení NsP Havířov. V současné době je na mateřské dovolené a částečným úvazkem působí ve společnosti MP Meditrine s.r.o. Pokračuje v postgraduálním doktorském studiu na Psychiatrické klinice LF UP v Olomouci. Čtvrtým rokem pokračuje v psychoterapeutickém výcviku SUR. Účastní se výzkumného projektu ITAREPS (telemonitoring pacientů léčených se schizofrenií), klinických studií zabývajících se léčbou pacientů s bipolární poruchou a schizofrenií. Vyučuje psychiatrii na vyšší odborné zdravotnické škole v Ostravě a přednáší na téma léčby schizofrenních pacientů depotními antipsychotiky.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/www/meditrine.cz/www.meditrine.cz/wp-content/themes/meditrine/front-page.php on line 178

Kontaktní údaje

MEDITRINE


psychiatrické ordinace
Ostrava, Havířov

MUDr. Mgr. Marek Pérez, Ph.D, MBA, Ostrava, Havířov,
volat pondělí - pátek 8:30 - 12:00 na tel: 606 771 701

MUDr. Petra Schmiedová, Havířov,
volat ve čtvrtek 8:30 - 12:00 , 13.30 - 15.30 na tel. 776 816 988